Avalikud teated
    Planeeringu teated
Ettepanekud ja Vastuväited
Katastriüksused
Kirjavahetus
Käskkirjad
    Käskirjad seotud lähetuse ja puhkusega ning iskliku ... vvk
    Käskirjad teenistusse ja tööle võtmiseks, ... vvk
    Puhkuse ja lähetusega seotud
    Teenistusse ja tööle võtmiseks, palk 2021
    Valimiste korraldaja käskkirjad
    Üldkäskkirjad
    Üldkäskkirjad vvk
Lepingud
Luba
    Kaeveluba
    Liiklemisluba
    Raieluba
    Reklaami paigaldusluba
    Teede ja tänavate sulgemise luba
    Väljastatud reovee kohtkäitluse load
Planeeringud
Planeeringute avalikud väljapanekud ja arutelud
Planeeringute protokollid
Protokollid. Päevakord
    Ajutiste komisjonide protokollid
    Andmekaitsekomisjoni protokollid
    Arengukomisjoni protokollid
    Eelarve komisjoni protokollid
    Haridus- ja noorsootöökomisjoni protokollid
    Hariduskomisjoni protokollid
    Kultuuri- sporditöökomisjoni protokollid
    Kultuurikomisjoni protokollid
    Maaelukomisjoni protokollid
    Majandus- ja eelarvekomisjoni protokollid
    Majanduskomisjoni protokollid
    Noorsookomisjoni protokollid
    Rahvaküsitluse komisjoni protokoll
    Revisjonikomisjoni protokollid
    Riigihangete ja teiste pakkumiste protokoll
    Sotsiaalkomisjoni protokollid
    Spordikomisjoni protokoll
    Valimiskomisjoni protokollid
    Valitsuse istungite protokollid
    Volikogu ajutiste komisjonide protokollid
    Volikogu eestseisuse protokollid
    Volikogu istungite protokollid
Õigusaktid
    Valimiskomisjoni otsus
    Vallavalitsuse korraldus
    Vallavalitsuse määrused
    Volikogu määrused
    Volikogu otsused
  Kirjavahetus Otsi
 Alla  | Järgmine (20) »»» |  Viimane
Suund Nr. Reg kuupäev Saaja/Saatja (avalik) Dokumendi liik Liikumise viis TÄHTAEG Staatus  Kasvav Vastutaja
2-6.5/654 27.01.2023 Eraisik Järelpäring Elektronpost 27.02.2023 Puudub, Tehtud, 27.01.2023 Sirli Tammiste
2-6.5/653 27.01.2023 Kohtla-Järve Maleva Põhikool Järelpäring Elektronpost 27.02.2023 Puudub, Tehtud, 27.01.2023 Sirli Tammiste
  Sisse   7-5.3/652-2 18.01.2023 Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž Kiri Elektronpost 27.02.2023 Puudub, Tehtud, 27.01.2023 Rein Luuse
7-5.3/652-1 10.01.2023 Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž Kiri Elektronpost 27.02.2023 Puudub, Vastatud, 27.01.2023 Rein Luuse
  Sisse   7-5.3/652 06.01.2023 Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž Ettepanek Elektronpost 27.02.2023 Nõuab vastust, Vastatud, 27.01.2023 Rein Luuse
2-6.3/650 27.01.2023 Riigi Teataja Kaaskiri DVK 27.02.2023 Puudub, Tehtud, 27.01.2023 Külli Korsten
5.2-4.1/7647-5 27.01.2023 Eraisik Kaaskiri Elektronpost 27.02.2023 Puudub, Tehtud, 27.01.2023 Serli Murik
1-6/15 27.01.2023 Eraisik Kaaskiri Elektronpost 27.02.2023 Puudub, Tehtud, 27.01.2023 Piia Lipp
  Sisse   2-6.1/649 27.01.2023 Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur Informatsiooniks DVK 27.02.2023 Puudub, Tehtud, 27.01.2023 Maris Toomel
1-6/648 27.01.2023 Eraisik, Eraisik Kaaskiri Elektronpost 27.02.2023 Puudub, Tehtud, 27.01.2023 Piia Lipp
  Sisse   11-3/646 27.01.2023 Tallinna Haridusamet Kiri Elektronpost 27.02.2023 Puudub, Tehtud, 27.01.2023 Maria Laanemäe
  Sisse   7-1.3/6501-2 27.01.2023 Sventli Auto OÜ Kiri Elektronpost 27.02.2023 Puudub, Tehtud, 27.01.2023 Jekaterina Prudnikova
  Sisse   7-2.4/94-5 27.01.2023 Maa-amet Kiri DHS 27.02.2023 Puudub, Tehtud, 27.01.2023 Serli Murik
  Sisse   10-2.7/643 27.01.2023 Jõhvi Hooldekeskus SA Kiri Elektronpost 01.02.2023 Nõuab vastust, Puudub
  Sisse   10-7.1/640 27.01.2023 Sotsiaalkindlustusamet Päring DVK 01.02.2023 Nõuab vastust, Puudub
  Sisse   10-2.7/639 27.01.2023 Jõhvi Hooldekeskus SA Kiri Elektronpost 01.02.2023 Nõuab vastust, Puudub
2-6.3/638 27.01.2023 Riigi Teataja Kaaskiri DVK 27.02.2023 Puudub, Tehtud, 27.01.2023 Külli Korsten
1-6/14 27.01.2023 Jõhvi Vallavalitsus Esildis DHS 27.02.2023 Puudub, Tehtud, 27.01.2023 Piia Lipp
  Sisse   1-2/13 27.01.2023 Jõhvi Vallavolikogu Järelpäring Isiklikult 27.02.2023 Nõuab vastust, Puudub Piia Lipp
  Sisse   1-2/12 27.01.2023 Jõhvi Vallavolikogu Järelpäring Isiklikult 09.02.2023 Nõuab vastust, Puudub Piia Lipp
 Üles | Järgmine (20) »»» |  Viimane