Vaatamine: Planeeringud Otsi
 number: 
DP-165
 Olek: 
  Kehtestatud  
 Nimetus: 
Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
 Taotleja (Avalik): 
Ida-Viru Investeeringute Agentuur SA (IVIA)
 Projekteerija: 
Projekt363 OÜ (reg. kood: 12692115)
 Märkused: 
 Avalik kaardilink: 
 Algatatud: 
20.04.2017
 Vastu võetud: 
15.09.2021
 Kehtestatud: 
01.03.2022
 Avalikustatavad failid: 
20210409_Kiri_sisse_-_IVIA_-_Liiklusuuring.asice (3MB)
160403_DP_seletus_21_02_22.pdf (480.8KB)
160403_DP_Tiitelleht_21_02_22.pdf (49KB)
160403_DP-01_Situatsioon_21_02_22.pdf (304.3KB)
160403_DP-02_Kontaktvoond_21_02_22.pdf (665.9KB)
160403_DP-03_Tugiplaan_21_02_22.pdf (1.3MB)
160403_DP-04_Pohijoonis_21_02_22.pdf (1.7MB)
160403_DP-05_Tehnovorgud_21_02_22.pdf (1.4MB)
KSH 
 KSH: 
Jah
 KSH failid: 
Johvi_ari-logistikapargi_DP_KSH_aruanne_02082021_LISADEGA.asice (17.6MB)
 
Piirangud
Avalik
 Õigusaktid (4)  
ÕA Nr. Olek Vastu võetud kp. * Pealkiri
278   Vastu võetud   01.03.2022 Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
3346   Vastu võetud   15.09.2021 Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
681   Vastu võetud   25.09.2018 Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade ja koostamise nõuete kinnitamine
249   Vastu võetud   20.04.2017 Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
 Kirjavahetus (85)  
 Alla  | Järgmine (20) »»» |  Viimane
Suund Nr. Reg kuupäev Saaja/Saatja (avalik) Dokumendi liik Liikumise viis TÄHTAEG Staatus * Vastutaja
  Sisse   7-1.3/2172-53 17.02.2022 Rahandusministeerium Kiri DVK 17.03.2022 Puudub, Puudub Jekaterina Prudnikova
  Sisse   7-1.3/4885-5 12.11.2018 Transpordiamet Kiri DVK 12.12.2018 Puudub, Puudub Svetlana Jürgens
7-1.3/2172-10 04.11.2020 Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Linda 20 korteriühistu, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Hooneühistu Vostok, Hooneühistu Vostok-3, Hooneühistu Jõhvi Vostok Kiri Post 04.12.2020 Puudub, Puudub Riho Nõmmik
7-1.3/2172-11 05.11.2020 PR Põhjarannik AS Kiri Elektronpost 05.12.2020 Puudub, Puudub Riho Nõmmik
7-1.3/2172-12 05.11.2020 Keskkonnaamet Põhja regioon, Maanteeamet Ida regioon, Terviseamet Ida regionaalosakond, Riigimetsa Majandamise Keskus, Päästeamet Ida päästekeskus, Maa-amet, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Ida-Virumaa talitus Kiri Elektronpost 05.12.2020 Puudub, Puudub Riho Nõmmik
7-1.3/2172-13 13.11.2020 Ajaleht Jõhvi Teataja Kiri Elektronpost 13.12.2020 Puudub, Puudub Riho Nõmmik
  Sisse   7-1.3/2172-14 07.12.2020 Maa-amet Kiri DVK 07.01.2021 Puudub, Puudub Riho Nõmmik
  Sisse   7-1.3/2172-15 18.12.2020 Keskkonnaamet Põhja regioon Kiri Elektronpost 18.01.2021 Puudub, Puudub Riho Nõmmik
  Sisse   7-1.3/2172-16 23.12.2020 Transpordiamet Kiri Elektronpost 23.01.2021 Puudub, Puudub Riho Nõmmik
7-1.3/2172-17 08.02.2021 Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Hooneühistu Vostok, Hooneühistu Vostok-3, Hooneühistu Jõhvi Vostok, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik Kiri Post 08.03.2021 Puudub, Puudub Riho Nõmmik
7-1.3/2172-18 09.02.2021 Farmi Piimatööstus AS, Linda 20 korteriühistu, HH KV OÜ Kiri Elektronpost 09.03.2021 Puudub, Puudub Riho Nõmmik
7-1.3/2172-19 10.02.2021 Transpordiamet, Keskkonnaamet Põhja regioon, RMK Ida-Virumaa metskond, Terviseamet Ida regionaalosakond, Päästeamet Ida päästekeskus, Maa-amet, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Ida-Virumaa talitus Kiri Elektronpost 10.03.2021 Puudub, Puudub Riho Nõmmik
7-1.3/2172-1 21.07.2016 Ida-Viru Investeeringute Agentuur SA (IVIA) Kiri Elektronpost 21.08.2016 Puudub, Puudub Eduard East
  Sisse   7-1.3/2172-20 26.02.2021 Terviseamet Kiri DVK 26.03.2021 Puudub, Puudub Riho Nõmmik
  Sisse   7-1.3/2172-21 06.04.2021 Alkranel OÜ Kiri Elektronpost 05.05.2021 Puudub, Puudub Riho Nõmmik
  Sisse   7-1.3/2172-22 12.04.2021 Ida-Viru Investeeringute Agentuur SA (IVIA) Kiri Elektronpost 12.05.2021 Puudub, Puudub Riho Nõmmik
7-1.3/2172-23 05.05.2021 Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Hooneühistu Vostok, Hooneühistu Vostok-3, Hooneühistu Jõhvi Vostok, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik, Eraisik Kiri Post 05.06.2021 Puudub, Puudub Riho Nõmmik
7-1.3/2172-24 06.05.2021 Farmi Piimatööstus AS, HH KV OÜ Kiri Elektronpost 06.06.2021 Puudub, Puudub Riho Nõmmik
7-1.3/2172-25 07.05.2021 Transpordiamet, Maa-amet, Keskkonnaamet Põhja regioon, Terviseamet Ida regionaalosakond, Päästeamet Ida päästekeskus, RMK Maakorraldustalitus, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Ida-Virumaa talitus Kiri Elektronpost 07.06.2021 Puudub, Puudub Riho Nõmmik
  Sisse   7-1.3/2172-26 13.05.2021 Eraisik Kiri Elektronpost 13.06.2021 Puudub, Puudub Riho Nõmmik
 Üles | Järgmine (20) »»» |  Viimane
 Avalikud väljapanekud ja arutelud (1)  
Liik Nimi Algus Lõpp * Arutelu algus
KSH programmi ja DP eskiisi avalik väljapanek Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine 23.11.2020 22.12.2020
 Avalikud teated (9)  
Avaldamise kp DP nimi Liik Fail * Avaldamiskoht
01.04.2022 Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine Planeeringu kehtestamine JT_Detailplaneeringu_kehtestamine-_apr_2...pdf
Jõhvi Teataja
03.03.2022 Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine Planeeringu kehtestamine DP_kehtestamisest_teadaanne_03_03_2022.pdf
Ametlikud teadaanded
03.03.2022 Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine Planeeringu kehtestamine ALP_DP_kehtestamisest_teatamine_valla_ve...png
Veebileht
05.03.2022 Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine Planeeringu kehtestamine PR_Detailplaneeringu_kehtestamisest_teat...png
Põhjarannik
07.11.2020 Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine 20201107_Teade_avaldatud_ajalehes_Pohjar...pdf
Põhjarannik
10.05.2017 Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine 20170510_DP_algatamise_teade_-_AMETLIKUD...pdf
Ametlikud teadaanded
10.05.2017 Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine 20170510_DP_algatamise_teade_-_VALLA_VEE...pdf
Veebileht
11.05.2017 Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine 20170511_DP_KSH_algatamise_teade_ajalehe...pdf
Põhjarannik
30.11.2020 Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine DP_ja_KSH_aruande_eelnou_avalik_valjapan...pdf
Jõhvi Teataja
 Lepingud (1)  
Nr Sõlm. kuup Kehtib kuni Isik (avalik) * Vastutav
6.1-12.1/160 03.12.2020 Ida-Viru Investeeringute Agentuur SA (IVIA), Projekt363 OÜ Riho Nõmmik Planeerimisspetsialist Ametnik