Vaatamine: Planeeringud Otsi
 number: 
DP-127
 Olek: 
Kehtetu
 Nimetus: 
Jõhvi linna, TARTU MNT 33 krundi ja lähiala detailplaneering
 Taotleja (Avalik): 
Consumat OÜ
 Projekteerija: 
 Märkused: 
 Avalik kaardilink: 
 Algatatud: 
22.09.2009
 Vastu võetud: 
 Kehtestatud: 
 Avalikustatavad failid: 
Planeeringualaskeem_Tartu mnt 33.pdf (600.7KB)
KSH 
 KSH: 
Ei
 KSH failid: 
 
Piirangud
Avalik
 Õigusaktid (2)  
ÕA Nr. Olek Vastu võetud kp. * Pealkiri
3582   Kehtetu   22.09.2009 Jõhvi linna Tartu mnt 33 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
548   Vastu võetud   14.06.2022 Jõhvi linna, Tartu mnt 33 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine
 Kirjavahetus (11)  
Suund Nr. Reg kuupäev Saaja/Saatja (avalik) Dokumendi liik Liikumise viis TÄHTAEG Staatus * Vastutaja
7-1.3/6034 22.09.2009 Keskkonnaamet Põhja regioon Kaaskiri Post 22.10.2009 Puudub, Puudub Kristi Kaasik
7-1.3/6037 22.09.2009 Ida-Viru Maavalitsus Kiri Post 22.10.2009 Puudub, Puudub Kristi Kaasik
7-1.3/6044 23.09.2009 PR Põhjarannik AS Kiri Elektronpost 23.10.2009 Puudub, Puudub Kristi Kaasik
7-1.3/6047-1 07.06.2018 Consumat OÜ Kiri Post 07.07.2018 Puudub, Puudub Riho Nõmmik
7-1.3/6047-2 27.05.2022 Consumat OÜ Kiri Elektronpost 10.06.2022 Puudub, Puudub Jekaterina Prudnikova
7-1.3/6047-3 01.06.2022 Hõbepisar OÜ Kiri Elektronpost 01.07.2022 Puudub, Puudub Jekaterina Prudnikova
7-1.3/6047-4 02.06.2022 Hõbepisar OÜ Kiri Elektronpost 02.07.2022 Puudub, Puudub Jekaterina Prudnikova
7-1.3/6047-5 15.06.2022 PR Põhjarannik AS, Consumat OÜ, Ajaleht Jõhvi Teataja, Hõbepisar OÜ Kiri Elektronpost 15.07.2022 Puudub, Puudub Jekaterina Prudnikova
7-1.3/6047-6 16.06.2022 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maa-amet, Zerpanto Grupp OÜ, Maa-amet, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Ida-Virumaa talitus Kiri Elektronpost 16.07.2022 Puudub, Puudub Jekaterina Prudnikova
7-1.3/6047 23.09.2009 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maa-amet, Eraisik, Maanteeamet Ida regioon, Eraisik Kiri Post 23.10.2009 Puudub, Puudub Kristi Kaasik
  Sisse   7-2.4/5704 10.09.2009 Consumat OÜ Taotlus Isiklikult 09.10.2009 Puudub, Puudub Kristi Kaasik
 Avalikud teated (3)  
Avaldamise kp DP nimi Liik Fail * Avaldamiskoht
16.06.2022 Jõhvi linna, TARTU MNT 33 krundi ja lähiala detailplaneering Planeeringu mittealgatamine Tartu_mnt_33_DP_lopetamine_veebileht_16_...png
Veebileht
24.09.2009 õhvi linna TARTU MNT 33 krundi ja lähiala detailplaneering DP KSH mittealgatamine Tartu33_AT.pdf
Ametlikud teadaanded
25.09.2009 Jõhvi linna TARTU MNT 33 krundi ja lähiala detailplaneering DP algatamine ja KSH mittealgatamine Tartu33_alg ja Tartu 12_avalikustamine.pdf
Põhjarannik
 Katastriüksused (1)  
Katastritunnus Nimetus/asukoht * X- GIS (kitsenduste rakendus)
25301:007:0280 Tartu mnt 33
 Seosed teiste planeeringutega (1)  
number Olek Nimetus Taotleja (Avalik) Märkused Algatatud Vastu võetud Kehtestatud * KSH
ÜP-3   Kehtestatud   JÕHVI VALLA ÜLDPLANEERING 20.06.2006 18.12.2008 18.07.2013 Jah
 Lepingud (1)  
Nr Sõlm. kuup Kehtib kuni Isik (avalik) * Vastutav
6.1-12.1/212 21.09.2009 Consumat OÜ Kristi Kaasik arhitekt Ametnik