Vaatamine: Volikogu otsused Otsi
 ÕA Nr.: 
22
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
02.12.2021
 Pealkiri: 
Volikogu esindaja nimetamine Jõhvi Spordikooli hoolekogusse
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning lähtudes Jõhvi Vallavolikogu 22. novembri 2018 määruse nr 31 „Jõhvi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord“ § 6 lg 1 punktist 1, vallavolikogu

o t s u s t a b :
 Sisu: 
1. Nimetada Jõhvi Vallavolikogu esindajaks Jõhvi Spordikooli hoolekogus vallavolikogu liige Timo Muttanen.

2.  Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 30. juuni 2020 otsus nr 222 „Volikogu esindaja nimetamine Jõhvi Spordikooli hoolekogusse“.
 Jõustumine: 
3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik