Vaatamine: Volikogu määrused Otsi
 ÕA Nr.: 
1-1.2/1
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
16.12.2021
 Pealkiri: 
Jõhvi valla 2021. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.
 Sisu: 
§ 1. Jõhvi valla 2021. aasta neljas lisaeelarve

Võtta vastu Jõhvi valla 2021. aasta neljas lisaeelarve kogumahuga 222 813 (kakssada kakskümmend kaks tuhat kaheksasada kolmteist) eurot vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).
 Jõustumine: 
§ 2. Määruse rakendamine

Määrus jõustub üldises korras.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
Volikogu_Johvi_valla_2021_IV_lisaeelarve_seletuskiri.pdf (106.4KB)
Johvi_valla_IV_lisaeelarve_Lisa_1.pdf (66.9KB)
Johvi_valla_IV_lisaeelarve_Lisa_2.pdf (124.1KB)
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik