Vaatamine: Volikogu otsused Otsi
 ÕA Nr.: 
57
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
21.04.2022
 Pealkiri: 
Jõhvi valla üldplaneeringu koostamise ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik
 Protokollid. Päevakord (1)  
Väljaandja Staatus Istungi kuupäev Koostaja * Protokolli nr
  Protokoll   21.04.2022 1-1.1/9