Vaatamine: Planeeringud Otsi
 number: 
ÜP-6
 Olek: 
  Menetluses  
 Nimetus: 
Jõhvi valla üldplaneering
 Taotleja (Avalik): 
Jõhvi Vallavalitsus
 Projekteerija: 
 Märkused: 
 Avalik kaardilink: 
 Algatatud: 
21.04.2022
 Vastu võetud: 
 Kehtestatud: 
 Avalikustatavad failid: 
Johvi_LSK_ja_KSHp.pdf (1.7MB)
Lisa_2_Mottenoppe_tulemused.pdf (915.6KB)
Lisa_3_Ulevaade_Johvi_vallast.pdf (5.4MB)
Lisa_4_Koostoo_ja_kaasamise_kaigus_laekunud_ettepanekud.pdf (574.6KB)
KSH 
 KSH: 
Jah
 KSH failid: 
 
Piirangud
Avalik
 Õigusaktid (1)  
ÕA Nr. Olek Vastu võetud kp. * Pealkiri
57   Vastu võetud   21.04.2022 Jõhvi valla üldplaneeringu koostamise ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
 Kirjavahetus (20)  
Suund Nr. Reg kuupäev Saaja/Saatja (avalik) Dokumendi liik Liikumise viis TÄHTAEG Staatus * Vastutaja
  Sisse   7-1.3/265-1 28.02.2024 Terviseamet Kiri DVK 28.03.2024 Puudub, Puudub Tiit Toos
  Sisse   7-1.3/265-5 15.03.2024 Päästeamet Ida päästekeskus Kiri DVK 15.04.2024 Puudub, Puudub Tiit Toos
  Sisse   7-1.3/265-3 13.03.2024 Transpordiamet Kiri DVK 13.04.2024 Puudub, Puudub Tiit Toos
7-1.3/2595-1 25.04.2022 PR Põhjarannik AS Kiri Elektronpost 25.05.2022 Puudub, Puudub Jekaterina Prudnikova
7-1.3/2595-2 10.05.2022 Toila Vallavalitsus, Kliimaministeerium, Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Transpordiamet, Maa-amet, Kohtla-Järve Linnavalitsus , Muinsuskaitseamet, Kaitseministeerium, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Politsei- ja Piirivalveamet, Terviseamet, Keskkonnaamet, Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur, Päästeamet Ida päästekeskus, Alutaguse Vallavalitsus, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Ida-Virumaa talitus, Põllumajandus- ja Toiduamet Kiri Elektronpost 10.06.2022 Puudub, Puudub Jekaterina Prudnikova
7-1.3/2595 25.04.2022 Ajaleht Jõhvi Teataja Kiri Elektronpost 25.05.2022 Puudub, Puudub Jekaterina Prudnikova
  Sisse   7-1.3/265-11 27.03.2024 Ida-Viru Investeeringute Agentuur SA (IVIA) Kiri Elektronpost 27.04.2024 Puudub, Puudub Tiit Toos
  Sisse   7-1.3/265-2 01.03.2024 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kiri Elektronpost 01.04.2024 Puudub, Puudub Tiit Toos
  Sisse   7-1.3/265-4 14.03.2024 Muinsuskaitseamet Kiri Elektronpost 14.04.2024 Puudub, Puudub Tiit Toos
  Sisse   7-1.3/265-6 21.03.2024 Keskkonnaamet Kiri DHS 21.04.2024 Puudub, Puudub Tiit Toos
  Sisse   7-1.3/265-7 22.03.2024 Kaitseministeerium Kiri DHS 22.04.2024 Puudub, Puudub Tiit Toos
  Sisse   7-1.3/265-8 22.03.2024 Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Kiri DVK 22.04.2024 Puudub, Puudub Tiit Toos
  Sisse   7-1.3/265-9 28.03.2024 Kliimaministeerium Kiri DVK 28.04.2024 Puudub, Puudub Tiit Toos
  Sisse   7-1.3/265-9 25.03.2024 Eesti Raudtee AS Kiri Elektronpost 25.04.2024 Puudub, Puudub Tiit Toos
7-1.3/265 18.01.2024 Kultuuriministeerium, Toila Vallavalitsus, Kliimaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Transpordiamet, Siseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Maa-amet, Kohtla-Järve Linnavalitsus , Muinsuskaitseamet, Kaitseministeerium, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Politsei- ja Piirivalveamet, Terviseamet, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Keskkonnaamet, Päästeamet, Alutaguse Vallavalitsus, Põllumajandus- ja Toiduamet Kiri DHS 18.02.2024 Puudub, Puudub Tiit Toos
  Sisse   7-1.3/278-1 26.02.2024 Farmi Piimatööstus Kiri DVK 26.03.2024 Puudub, Puudub Tiit Toos
  Sisse   7-1.3/278-2 27.02.2024 Riigimetsa Majandamise Keskus Kiri Elektronpost 27.03.2024 Puudub, Puudub Tiit Toos
  Sisse   7-1.3/278-3 08.03.2024 Enefit Solutions AS Kiri Elektronpost 08.04.2024 Puudub, Puudub Tiit Toos
  Sisse   7-1.3/278-6 28.03.2024 Toila Vallavalitsus Kiri Elektronpost 28.04.2024 Puudub, Puudub Tiit Toos
7-1.3/278 18.01.2024 Fortem Grupp AS, Eesti Gaas AS, Autoesindus OÜ, Tele 2 Eesti AS, Maadlex OÜ, Jõhvi Tsentraal OÜ, Liisbet Invest OÜ, Järve Biopuhastus OÜ, Elektrilevi OÜ, Elisa Eesti AS, Eesti Raudtee AS, Eesti Energia AS, EVR Infra AS, Enefit Solutions AS, Elering OÜ, Enefit Kaevandused AS, Hotell Wironia, Savala Masinaühistu, Ida-Viru Investeeringute Agentuur SA (IVIA), Riigimetsa Majandamise Keskus, Eesti keskkonnaühenduste Koda, Viru Keemia Grupp, Revino Farming OÜ, Telia Eesti AS (end Eesti Telekom AS), Farmi Piimatööstus, MKJ Baltic OÜ, Eestimaa Looduse Fond SA Kiri DHS 18.02.2024 Puudub, Puudub Tiit Toos
 Avalikud teated (4)  
Avaldamise kp DP nimi Liik Fail * Avaldamiskoht
10.05.2022 Jõhvi valla üldplaneering Planeeringu algatamine 6_UP_algatamisest_teavitamine_Johvi_Teat...png
Jõhvi Teataja
25.04.2022 Jõhvi valla üldplaneering Planeeringu algatamine teadaanne_1913668.pdf
Ametlikud teadaanded
25.04.2022 Jõhvi valla üldplaneering Planeeringu algatamine Johvi_valla_UP_algatamise_tede_veebileht...png
Veebileht
28.04.2022 Jõhvi valla üldplaneering Planeeringu algatamine 4_UP_algatamisest_teavitamine_Pohjaranni...png
Põhjarannik
 Lepingud (1)  
Nr Sõlm. kuup Kehtib kuni Isik (avalik) * Vastutav
6.1-12.1/89 14.09.2023 13.01.2027 Skepast&Puhkim OÜ Tiit Toos Planeerimisspetsialist Ametnik