Vaatamine: Planeeringud Otsi
 number: 
ÜP-6
 Olek: 
  Algatatud  
 Nimetus: 
Jõhvi valla üldplaneering
 Taotleja (Avalik): 
 Projekteerija: 
 Märkused: 
 Avalik kaardilink: 
 Algatatud: 
21.04.2022
 Vastu võetud: 
 Kehtestatud: 
 Avalikustatavad failid: 
KSH 
 KSH: 
Jah
 KSH failid: 
 
Piirangud
Avalik
 Õigusaktid (1)  
ÕA Nr. Olek Vastu võetud kp. * Pealkiri
57   Vastu võetud   21.04.2022 Jõhvi valla üldplaneeringu koostamise ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
 Kirjavahetus (3)  
Suund Nr. Reg kuupäev Saaja/Saatja (avalik) Dokumendi liik Liikumise viis TÄHTAEG Staatus * Vastutaja
7-1.3/2595-1 25.04.2022 PR Põhjarannik AS Kiri Elektronpost 25.05.2022 Puudub, Puudub Jekaterina Prudnikova
7-1.3/2595-2 10.05.2022 Toila Vallavalitsus, Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Transpordiamet, Maa-amet, Kohtla-Järve Linnavalitsus , Muinsuskaitseamet, Kaitseministeerium, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Politsei- ja Piirivalveamet, Terviseamet, Keskkonnaamet, Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur, Päästeamet Ida päästekeskus, Alutaguse Vallavalitsus, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Ida-Virumaa talitus, Põllumajandus- ja Toiduamet Kiri Elektronpost 10.06.2022 Puudub, Puudub Jekaterina Prudnikova
7-1.3/2595 25.04.2022 Ajaleht Jõhvi Teataja Kiri Elektronpost 25.05.2022 Puudub, Puudub Jekaterina Prudnikova
 Avalikud teated (2)  
Avaldamise kp DP nimi Liik Fail * Avaldamiskoht
25.04.2022 Jõhvi valla üldplaneering Planeeringu algatamine teadaanne_1913668.pdf
Ametlikud teadaanded
25.04.2022 Jõhvi valla üldplaneering Planeeringu algatamine Johvi_valla_UP_algatamise_tede_veebileht...png
Veebileht