Vaatamine: Rahvaküsitluse komisjoni protokoll Otsi
 Väljaandja: 
Vallavalitsus
 Istungi kuupäev: 
30.06.2022
 Koostaja: 
Piia Lipp
 Sisu: 
Koosolekut juhatas komisjoni aseesimees Piia Lipp, protokollis Jekaterina Prudnikova.
Kohal olid Jõhvi Vallavalitsuse 24. mai 2022 korraldusega nr 491 moodustatud komisjoni liikmed
• kella 11.00st: Silver Peepmaa, Jekaterina Prudnikova ja Piia Lipp;
• kella 14.45st: Hannes Arus, Jekaterina Prudnikova ja Piia Lipp.
Päevakorras: rahvaküsitluse tulemuste kindlakstegemine.
Rahvaküsitluse tulemuste kindlakstegemiseks tuvastasid komisjoni liikmed alljärgneva.

1. Hääletuskastide kasti plommid on rikkumata ning numbrid vastavad turvaplommide arvestuse
tabelile.

2. Rahvastikuregistri kaudu tehti kindlaks, et 29.06.2022 seisuga oli hääleõiguslikke hääletajaid 9415
inimest.

3. Rahvaküsitluses osalenute arv:
3.1. välja antud küsitluslehtede arv 106 (küsitluslehe saamise kohta küsitluses osalejate nimekirja
antud allkirjade alusel);
3.2. elektrooniliselt hääletanuid 183, millest tühistatud 1 inimese antud hääl (hääletas nii elektroonselt
kui hääletussedeliga), seega kehtivaid e-hääli 182.
Kokku osales rahvaküsitluses 288 hääleõiguslikku, s.o 3,059%, Jõhvi valla elanikku.

4. Tagastatud küsitluslehti, st küsitluslehtede arv küsitluspunktides ja kodus hääletamisel kasutuses
olnud hääletamiskastides 106, sh kõik kehtivad.

5. Küsitlustulemus küsimusele „Kas toetate Jõhvi valla haldusüksuse liigi muutmist Jõhvi linnaks?“
antud hääli küsitluslehtedega:
„jah“ hääli 99, s.o 93,4% küsitluslehtedega hääletanutest;
„ei“ hääli 7, s.o 6,6% küsitluslehtedega hääletanutest;
Küsitlustulemused VOLIS keskkonda kandmiseks saadab teenusepakkujale komisjoni liige Hannes
Arus.
Kella 14.45st.

6. Küsitlustulemus küsimusele „Kas toetate Jõhvi valla haldusüksuse liigi muutmist Jõhvi linnaks?“ antud e- hääli VOLIS keskkonna kaudu:
„jah“ hääli 139;
„ei“ hääli 43;

7. Kokku antud hääli küsimusele „Kas toetate Jõhvi valla haldusüksuse liigi muutmist Jõhvi linnaks?“
„jah“ hääli 238;
„ei“ hääli 50.

Piia Lipp
Koosoleku juhataja

Jekaterina Prudnikova
protokollija
 Protokoll: 
 Protokolli nr: 
16-2.1/2
 Protokolli lisad: 
 
Piirangud
Avalik